MU Tiên Phong | TEST: 25/03 - OPEN: 27/03

BẢNG CÚ PHÁP SMS

- Để sử dụng được những tính năng dưới đây thì bạn cần phải cập nhật và xác nhận số điện thoại vào tài khoản của bạn.

- Cú pháp nhắn tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng theo dõi trang này để tránh bị sai cú pháp.

- BQT không chịu trách nhiệm nếu bạn nhắn tin sai cú pháp dưới đây vì khi nhắn sai cú pháp bạn vẫn bị mất tiền trong tài khoản điện thoại.

* Dưới đây là một số cú pháp để quản lý tài khoản:


STT CÚ PHÁP GỬI ĐẾN MÔ TẢ PHÍ SMS
1 MU TP DK 0939234234 Đăng ký tài khoản nhanh bằng tin nhắn.
2 MU TP XN 0939234234 Xác nhận số điện thoại sau khi cập nhật số điện thoại vào tài khoản.
3 MU TP HUY 0939234234 Hủy số điện thoại quản lý tài khoản. 2.000đ
4 MU TP MSAT 0939234234 Lấy mã số an toàn để đổi Email 2.000đ
5 MU TP MK1 0939234234 Lấy mật khẩu cấp 1 2.000đ
6 MU TP MK2 0939234234 Lấy mật khẩu cấp 2 2.000đ
7 MU TP KHOATK 0939234234 Khóa tài khoản khẩn cấp 2.000đ
8 MU TP MOKHOATK 0939234234 Mở khóa tài khoản 2.000đ
9 MU TP 7ID 0939234234 Lấy 7 số ID 2.000đ
10 MU TP TLBM 0939234234 Lấy câu trả lời bí mật 2.000đ
11 MU TP KHOADO 0939234234 Khóa toàn đồ của tất cả các nhân vật 2.000đ
12 MU TP MOKHOADO 0939234234 Mở khóa đồ của tất cả các nhân vật 2.000đ
13 MU TP KHOAGD 0939234234 Khóa chức năng giao dịch trong game của tài khoản 2.000đ
14 MU TP MOKHOAGD 0939234234 Mở khóa chức năng giao dịch trong game 2.000đ
15 MU TP DOISO SỐĐTMỚI 0939234234 Đổi số điện thoại quản lý tài khoản 2.000đ
16 MU TP ODP 0939234234 Lấy mã này để Sử dụng trong tính Năng Mở khóa GD Item 2.000đ
17 MU TP CODE TANTHU 0939234234 Nhận ngay 1 GiftCode dành cho Tân Thủ
18 MU TP CODE RS 0939234234 Nhận ngay 1 GiftCode 50 lần Reset 0đ - 5.000đ
19 MU TP CODE JW 0939234234 Nhận ngay 1 GiftCode Ngọc

- Chú ý: Để phòng tránh các trường hợp Lừa đảo, Ăn cắp đồ, BQT khuyên bạn nên làm những điều sau
  • Bạn phải cập nhật SĐT Quản lý, Nên đổi 7 số ID, Nên đặt Pass 1, 2 thật khó để tránh dò Pass
  • Sử dụng chức năng khóa đồ nhân vật, Chắc chắn hơn bạn dùng SDT Quản lý để Khóa tạm tài khoản Sau khi chơi
  • Sử dụng Antivirus để đảm bảo không bị Ăn cắp thông tin, Tải Kaspersky tại đây